Sự kiện & Hội nghị
Ngôn ngữ
Alisa Ballroom
01
Hệ thống phòng họp và phòng hội nghị, hội thảo tại tầng 3 của khách sạn Rosamia được thiết kế sang trọng và được trang bị đầy đủ tiện nghi để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quý khách.

Xem chi tiết

Rosella Meeting Room
02
Hệ thống phòng họp và phòng hội nghị, hội thảo tại tầng 3 của khách sạn Rosamia được thiết kế sang trọng và được trang bị đầy đủ tiện nghi để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quý khách.

Xem chi tiết

Lavanda Meeting Room
03
Hệ thống phòng họp và phòng hội nghị, hội thảo tại tầng 3 của khách sạn Rosamia được thiết kế sang trọng và được trang bị đầy đủ tiện nghi để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quý khách.

Xem chi tiết